Миодраг Јешић главни тренер

Званични веб-сајт miodragjesic.com

Опис пројекта

Пројекат је имао задатак да представи каријеру али и личност главног тренера статистичким анализама и мултимедијалним садржајима. Веб-сајт је скројен по мери а заснован је на нашој платформи за праћење резултата и статистичке анализе која омогућава разумне трошкове и време израде.

Детаљи пројекта

Подели путем: